Архив | Август 18, 2017

Իմ ընկեր Արջուկը

IMG_6395Ամառային արձակուրդներին  ես մի քանի անգամ եկել եմ Հարավային դպրոց, իմ ընկեր շնիկի հետ խաղացել եմ, կերակրել եմ, ման եմ տվել: Դեռ չեմ կարողանում վարժեցնել, բայց արդեն  նա շատ խելացի է և ինձ լսում է:

Реклама