Архивы

Ինչու են գայլերը ոռնում

 

 

gajl

Որպեսզի գայլերը շփվեն իրար հետ նրանք կիրառում են ոռնոցը, շնազգի կենդանիները միայն ոռնոցով չեն շփվում, նրանց մյուս շփվելու

Որպեսզի գայլերը շփվեն իրար հետ նրանք կիրառում են ոռնոցը, շնազգի կենդանիները միայն ոռնոցով չեն շփվում, նրանց մյուս շփվելու նշաները դրանանք հաչոցն է կամ մռնչոցը, ճռճռոցը ատամներով և այլն :

Գայլի ոռնոցը միշտ, ինչոր իմաստ ունի: Դա կարող է լինել վտանգը, տխրությունը, որս բնելու նշանը, զգուշացումը վտանգի մասին:

Գայլի ոռնոցը կարող է լինել մենակ կամ խմբային: Մենակ գայլի ոռնոցը հասկացնում է, թե նա որտեղ է գտնվում, զգուշացումը վնտանգի մասին, կամել որ այդ տարացքը զբաղված է: Խմբական ոռնոցը վկայում է այն մասին, որ այդ տեղամասը զբաղեցված է, և անկոչ հյուերին նրանք չեն սպասում:

նշաները դրանանք հաչոցն է կամ մռնչոցը, ճռճռոցը ատամներով և այլն :

Գայլի ոռնոցը միշտ, ինչոր իմաստ ունի: Դա կարող է լինել վտանգը, տխրությունը, որս բնելու նշանը, զգուշացումը վտանգի մասին:

Գայլի ոռնոցը կարող է լինել մենակ կամ խմբային: Մենակ գայլի ոռնոցը հասկացնում է, թե նա որտեղ է գտնվում, զգուշացումը վնտանգի մասին, կամել որ այդ տարացքը զբաղված է: Խմբական ոռնոցը վկայում է այն մասին, որ այդ տեղամասը զբաղեցված է, և անկոչ հյուերին նրանք չեն սպասում:

Реклама

Ինչու է գալիս գիշերը?

download.jpg
Առավոտը փոխում է գիշերը: Մենք դրան համակերպվել ենք և չենք մտածում որտեղ է թաքնվել արևը գիշերը: Մեզ թվում է, թե արևը պտտվում է երկնքում, դուրս գալով ցերեկը, իսկ երեկոյան իչնում է հորիզոնով, ինչից հետո մեր մոլորակում լինում է փոփոխություն ցերեկվա և գիշերվա միջև: Բայց իրականում արևը անշարժ է, դա մեր մոլորակն է շարժական նա պտտվում է իր շուրջը, շրջվելով արևին, մի ժամանակ մի մասով է շրջված արևը, իսկ մյուս ժամանակել մյուս մասով, որը լուսավորում է արևը լինում է ցերեկ, իսկ հակառակ կողմում լինում է գիշեր: Հենց, որ երկիր մոլորակը սկսում է պտտվել իր շուրջը այն հատվածը որտեղ ցերեկ էր դառնում է գիշեր, իսկ մյուս հատվածը, որտեղ գիշեր էր դառնում է ցերեկ:

Ինչ է մահը

life-cycle-picture

Մահը դա ավարտն է, գոյություն ունենեցող կենդանի օրգանիզմին:

Աշխարը ստեղծված է այնպես, որ բոլորը, անցնում են տարբեր փուլեր:

Հայտնությունը(ծնվելը)

Մեծանալը և զարգանալը,

Ծերանալը և մահը:

Դա վերաբերում է անկենդան բնությանը և ինչպես նաև օբեկներին:  Անկենդանի բնությանը փոքր և մեծ են լինում, օրինակ աստղերը և տիեզերքը, ինչպես նաև կենդանի օրգանիզմներին և սոցիալական օրգանիզմենը, օրինակ պետությունների և քաղաքակրթությունների: Ֆիզիկական աշխարհը գոյություն չունի հավերժությունը:

մարդը որպես կենդանի արարած բացառություն չէ բնության օրենքներում: Մենք բոլորս հայտնվում ենք աշխարհ, մեծանում ենք, զարգանում ենք, ծերանում ենք և վերջում  մահանում ենք:

մահը դա կյանքի հակառակ իմաստը չի:  Եթե խոսենք մահվան մասին այսինքն ստացվում է, որ մահի հակառակ իմաստը դա ծնվելն է:

Եղանակային դիտարկումներ աղյուսակի տեսքով

Ամիս, ամսաթիվ ժամ ջերմաստիճան
մարտի 29 16:00 19˚
  19:00 17˚
  20:10 15˚
մարտի 30 14:10 15˚
  16:00 20˚
  19:00 14˚
մարտի 31 10:00 20˚
  11:00 21˚
  11:00-18:00 20-ից 21˚
  18:00 17˚
ապրիլի 1 10:00 13˚
  16:00 23˚
  19:00 20˚

Մաթեմատիկայի առաջդրանք

Առաջադրանք 1.

Նկարում պատկերված աղյուսակի դատարկ վանդակները լրացրու՛ այնպիսի թվանշաններով, որ ստացվեն ճշմարիտ հավասարություններ:

3  +   4 = 7
 x     x     —
3  x 2  = 6
 =    =    =
 9  — 8  =  1

Առաջադրանք 2.

Շուշանիկը  մի քանի խնձոր բաժանեց իր և իր 7 ընկերների միջև։ Յուրաքանչյուրը ստացավ կես խնձոր։ Քանի՞ խնձոր բաժանեց Շուշանիկը։

4-բաժին

Առաջադրանք 3.

Տուփում կան 10 կարմիր, 15 կապույտ և 20 կանաչ մատիտներ։ Մթության մեջ տուփից ամենաքիչը քանի՞ մատիտ վերցնելով՝ կարելի է համոզված  լինել, որ դրանց մեջ կա գոնե մեկ կապույտ մատիտ։

20+10+1=31

 

Առաջադրանք 4.

Հետևյալ ոչ ճշմարիտ հավասարությունից  տեղափոխի՛ր մեկ ձողիկ այնպես, որ ստացվի ճշմարիտ հավասարություն։

VII+II=V

 

Առաջադրանք 5.

Գնացքը  կազմված է 8 վագոնից։  Նարեկը նստած է վերջից հաշված երրորդ վագոնում։ Սկզբից հաշված՝ ո՞րերորդ վագոնում է գտնվում Նարեկը։

5-վագոն

 6.

Դերձակն ունի 39մ գործվածք, որից նա օրական  կտրում է     3-ական  մետր։ Քանի՞ օր հետո նա կկտրի վերջին կտորը։

39:3=13

13-1=12

 

Առաջադրանք 7.

Արմենը գումարեց յոթ թիվ և ստացավ 2018։ Այդ թվերց մեկը 208-ն է։ Նա 208-ը փոխարինեց 209-ով և նորից գումարեց բոլոր թվերը։ Ի՞նչ ստացավ Արմենը արդյունքում։

2018-208=1810

2018+1=2019

 

 

 

Առաջադրանք 8.

Եթե Նարեկի մտապահած թիվը բազմապատկենք 7-ով, արդյունքից հանենք 22, կստանանք 755 ։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Նարեկը։

755+22=777

777;7=111

 

Առաջադրանք 9.

12345 թվանշաններից մի քանիսի միջև տեղադրել թվաբանական գործողությունների նշաններ այնպես, որ արդյունքում ստցվի 22։

1×22=22, 1+21=22

2×11=22, 2+20=22

3+19=22

4+18=22

5+17

 

 

Առաջադրանք 10.

Գտի՛ր օրինաչափությունը և լրացրու՛ հաջորդ վանդակները՝

 

11

 

10

 

12

 

9

13 8
 

30

 

31

 

29

 

32

28 33