Архивы

Անգլերեն

download.png4.png4.png3.png

Реклама

Autumn

I like autumn, because in the fall we can see ghostly phenomena, for example:

Bright, red, yellow and orange colors of the leaves. In autumn, I do not like the fact that very often it rains and it is more difficult to get out of the house. In autumn I can eat my favorite fruit, pomegranate

Նոյեմբերի վեցին, երեքշաբթի


Քաջասիրտ-սրտավոր, սրտաճաք, սիրահար
Մանրագիր-գիրք, գրավոր, գրագետ
Աստղալից-լիքը, լցված,
Մանրախնդիր-խնդրավոր,  խնդիրներ
Գեղադեմ-դիմաց, դիմացկունjd.png

Գրական-ճակատագիր
Շնչասպառ-սառաշունչ
Քնել-հոքնած
Ջրկիր-անջուր
Գլխարկ-անգլուխ
Խմբավար-հնախումբsi.png

Ա. Երորդ, Երորդել, Եռյակ, Եռամյա, Եռագիծ-Երեք
Բ.   Երկնագույն, Երկնահաս, Երկնասույզ, Երկնային-Երկինք
Գ.  Երկիմաստ, Երթև, Երկհարկ, Երկամսյա, Երկորյա-Երկու

kd.png

Ա.   Երգել-երգիջ
Ուսուցանել-ոսուչից

Նկարել-նկարիչ
Գործել-գործող
Բնակվել-բնակվող
Հսկել-հսկող
Լողալ-լողորդ
Վարել-վարորդ
Հաճախել-հաճախորդ
Գնել-գնորդ
Որսալ-որսորդ
Պահել-պահող
Սուտ ասել-սուտասան
Իշխել-իշխող
Վեպ ասել-վեպասող
Այցելել-այցելող
Վրեժ առնել-վրեժառու
Երկրպագել-երկրպագող
Բ.   Հունձ-հնձող
Ուղի-ուորդ
Թագ-թագավոր
Զենք-զինավոր
Դատ-դատավոր
Ձի-
Այգի-այգեպան
Հնոց-
Ջրաղաց-
Խանութ-խանութավար
Նախիր-
Ուղտ-
Պարտեզ-պարտեզավար
Էշ-

Selfish giant

Every day, as they were coming from school, the children used to go and play in the Giant’s garden. It was a large lovely garden with soft green grass.The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games and listen to them. But one day, the giant who had stayed with Cornish ogre for seven years , came back. He throws out the children from the garden, builds a high walls all around the garden and put up a notice board.
Trasspassers will be prosecuted.
The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and they did not like it. They used to wander round the high wall when their lessons were over, and talk about the beautiful garden inside.‘How happy we were there, they said to each other.

Մաթեմատիկա

1. 4-8=-4     2.5-17=-12     3.5-25=-20         4.10-25=-15

5.0-18=-18       6.-3-6=-9      7.-17-25=-42       8.-14-10=-24

9.-10+12=2   10.-15+20=5  11.-17+5=-12  12.-15+20=5

13.12-(-10)=2  14.15-(-20)=-5    15.21-(-30)=-9  16.14-(+5)=9

17. 20-(+15)=5  18.30-(+12)=28 19.-28-(+25)=-3   20.-35-(+15)=-10

21. — 35-(+52)=17 22./-10/+/-25/=35  23./-30/+/-19/=49

24./+25/-/-15/=40

Гравити фолз, дневник 3

download.jpg
Ես կարդում եմ մի շատ հետաքրքիր գիրք, որի անունը  «Гравити фолз, дневник 3» է, գրքի հեղինակը  «Ստուդիա Դիսնեյն» է և «Ալեքս Խիրշը»: Գիրքը տպագրված է  ձեռագիր ռուսերեն տարբերակով: Գրքի օրիգինալը գտնում է Ալեքս Խիրշի մոտ: Ալեքս Խիրշը նկարել է նաև մի հետաքրքիր մույլտֆիլմ «Гравити фолз» անունով: Այս գիրքը մույլտֆիլմի մեջ կարևով դեր է ունեցել և քանի որ մուլտֆիլմը շատերին դուր է եկել դրա համարել Ալեքս Խիրշը որոշել է ստեծել մուլտիլմի գիրքը: Գրքի մեջ, ինչպես նաև մուլտֆիլմում կան շատ գաղնաբառեր, որոնք այդքան էլ հեշտ չեն կռահել և հասկանալ, գրքի թղթերը հաստ են և նկարարզարդ:

Երևանի հին ու նոր խնդիրները

Երևանը ունի բավականին շատ խնդիրներ: Երևանի  խնդիրներից մեկը կարելի է համարել ծխախոտի շատ օգտագործումը հասարակական վայրերում: Երևանում այնքան  շատ  են այն բարերը, ռեստորանները, սրճարանները, որտեղ թույլատրվում է ծխել: Երևանի  մյուս խնդիրը, դա նորակառույց շենքերն են և որպեսզի նոր կառուցապատում սկսեն պետք է քանդել հին կառույցները և երբեմն քանդվում  են այն շինությունները, որոնք Երևանի խորդանիշներն են եղել: Երևանի խնդիրների շարքը կարելի է թվարկել անվերջ օրինակ  աղտոտումը, անօթևան կենդանիները, հասարակական տրանսպորտը և այլն: